Monthly Archives: Tháng Tám 2023

Những thông tin cần biết về dịch vụ Call Center hiện đại

Những thông tin cần biết về dịch vụ Call Center hiện đại

Dịch vụ Call Center là một kênh hỗ trợ phổ biến, mặc dù thế giới hiện nay đang ngày càng trở nên kỹ thuật số. Nó cho phép khách hàng trò chuyện trực tiếp với con người, giúp xây dựng niềm tin và lòng trung thành. Tuy nhiên, hỗ trợ qua điện thoại cũng đòi […]